Hacettepe University Journal of Turkish Studies as a Foreign Language
Institute of Turkish Studies
Current Issue

Year: 10, Issue: 8, Winter 2024

CONTENTS

Arif Akbaş

İbrahim İshakoviç Halfin’in Ruslara Yabancı Dil Olarak Tatar Türkçesi Öğretimindeki Rolü

The Role of Ibragim Iskhakovich Khalfin in Teaching Tatar Turkish as a Foreign Language to Russians

Pdf

7

Ümran Atasoy

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Masal Kullanımı: Alicengiz Oyunu

Fairy Tale in Teaching Turkish as a Foreign Language: Alicengiz Shenaginans

Pdf

27

İsa Koyuncu, Mustafa Durmuş, Gökhan Nebioğlu

İkinci/Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarında Kültürel İçeriklerin Sunumu

Presentating Cultural Content in Turkish as a Second/Foreign Coursebooks

Pdf

47

Zuhal Olgun, Fatih Yılmaz

Yedi İklim Türkçe A1 ve A2 Seviye Ders Kitaplarında Dinleme Becerisinin Oranının İncelenmesi

An Evaluation of the Ratio of Listening Skills in the Level A1 and A2 Books of Yedi Iklim Türkçe

Pdf

83

Dilek Tığlıoğlu Kapıcı

Fransa’da Türkçe Öğretiminin Güncel Durumu Üzerine Bir Değerlendirme

An Evaluation of the Current Situation of Turkish Teaching in France

Pdf

93

YAYIN DEĞERLENDİRME / BOOK REVIEWS

 

Sultan Tuğrul

Türk Soylulara Türkiye Türkçesi Öğretimi

Pdf

117