Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi (HÜYDOTAD)
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Dizinlenme Bilgileri

TUBİTAK / ULAKBİM TR DİZİN başvuru süreci devam etmektedir.