Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi (HÜYDOTAD)
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
İletişim

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Tel: 0312 2977182

Fax: 0312 2977171

Editör Yardımcısı

Çiğdem KARACAOĞLAN

huydotad@hacettepe.edu.tr

Editör

Doç. Dr. Meltem ÇELİKTAŞ EKTİ

meltemc@hacettepe.edu.tr