Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi (HÜYDOTAD)
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Sayı 1

Yıl: 1, Sayı: 1, Yaz 2014

İÇİNDEKİLER

Tuba Aydınoğlu

Analysis of Kendi: The Reflexive Pronoun Acquisition in Turkish

Türkçede Kendi Dönüşümlü Zamirinin Analizi

Pdf

7

Osman Coşkun

Grammaire Turque À l’Usage des Français et Anglais Kitabında Hedef Dillere Aktarılan Deyim ve Kalıpların Çeviride Eşdeğerlilik (Équivalence) Yöntemine Göre Tahlili

An Analysis of the Idioms and Structures Transfered to the Target Language Based on Equivalence Method in Translation in Grammaire Turque À l’Usage des Français et Anglais

Pdf

19

Halit Çelik

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Türkiye'de Kültüre ve Dine Ait Algıları

The Perception of the Learners Who Learn Turkish as a Foreign Language about the Culture and Religion in Turkey

Pdf

41

Dursun Demir

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Kitaplarının Kültürel İçeriği

Cultural Content in Textbooks Teaching Turkish as a Foreign Language

Pdf

53

Hüseyin Göçmenler

Beden Dilinin Yabancılara Türkçe Öğretimi Açısından Önemi

The Importance of Body Language in Teaching Turkish as a Foreign Language

Pdf

63

Belma Haznedar

Morphological Variability in Early Childhood Turkish: Evidence from Case Marking

Erken Çocukluk Döneminde Türkçenin Morfolojik Değişkenliği: İsmin Hâlleri Örneği

Pdf

75

Seda Kuşçu

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Öğretmen Bilişi ve Öğrenci İnanışları

Teacher Cognition and Student Beliefs in Teaching Turkish as a Foreign Language

Pdf

111

Filiz Mete, Ahmet Asar

Üniversite Programlarında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmeni Alan Yeterliklerinin Araştırılması

Study of Program Competences of Turkish Teacher as a Foreign Language in the University Programs

Pdf

121

Derya Yaylı, Demet Yaylı

Tür Odaklı Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe

Genre-Based Foreign Language Teaching and Turkish as a Foreign Language

Pdf

143