Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi (HÜYDOTAD)
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Sayı 2

Yıl: 2, Sayı: 2, Kış 2015

İÇİNDEKİLER

Semra Bayraktar

Yeni Hitit 1 Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabının Kültür Aktarımı Açısından İncelenmesi

The Investigation of Cultural Transmission in Yeni Hitit 1 Turkish Course Book for Foreigners

Pdf

7

Elif Civelek

Yabancılara Türkçe Öğretimi İçin Yazılan Ders Kitaplarındaki Bulmacaların İşlevleri ve Çeşitli Açılardan Değerlendirilmesi

Functions of Puzzles in Turkish Language Textbooks for Foreigners and Evaluations for These Puzzles from Different Perspectives

Pdf

25

Zeynep Selin Dürer

A Content Analysis Related to the Cultural Elements in Three ‘Turkish as a Foreign Language’ Textbooks

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Üç Kitaptaki Kültürel Öğelerin İçerik Analizi

Pdf

51

Celile Eren Ökten, Marie Helene Sauner

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Resimli Metin Okumaları

Reading Illustrated Texts in Teaching Turkish as a Foreign Language

Pdf

65

Filiz Mete

Yabancı Dilde Kelime Öğretiminde Resimlerin Seviye ve Taksonomiye Uygun Kullanımı

Appropriateness of the Use of Pictures to Levels and Taxonomy in Teaching Vocabulary in a Foreign Language

Pdf

81

Fahri Temizyürek, Emrah Boylu

İran’da Türkçenin Dünü ve Bugünü

The Past and the Present of Turkish in Iran

Pdf

95

Hayrettin Tunçel

Yabancı Dil Olarak Türkçe Konuşma Kaygısının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Examination of Turkish as a Foreign Language Speaking Anxiety in Terms of Some Variables

Pdf

107

Nihan Aylin Ünlü

Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarından Hitit 1 ve Yeni Hitit 1’deki Dilbilgisi Sunumu ve Alıştırmalarının Karşılaştırılması

A Comparison of the Presentation of Grammar and Grammar Exercises in Hitit 1 and Yeni Hitit 1

Pdf

137