Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi (HÜYDOTAD)
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Sayı 3

Yıl: 4, Sayı: 3, Yaz 2017

İÇİNDEKİLER

Meliz Ergin

Bodies Erased in Hervé Gilbert’s Novel: To the Friend Who Did Not Save My Life

Hervé Gilbert’in Hayatımı Kurtarmayan Arkadaşıma Başlıklı Romanında Silinen Bedenler

Pdf

7

Kayhan İnan

Türkçe Öğretmeni Adaylarında Kültürel Zekânın Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

An Analysis of Prospective Turkish Language Teachers’ Cultural Intelligence based on Certain Variables

Pdf

21

Ziyoda Khalmatova

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Modern Yöntem ve Tekniklerin Kullanımı: Ters-Yüz Sınıf Modeli

Usage of Modern Methods and Techniques in Teaching Turkish as a Foreign Language: The Flipped Classroom

Pdf

35

Damla Elif Kınay

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sosyal Etkinlikler İle Dil Öğretimi

The Usage of Social Activities in the Teaching of Turkish as a Foreign Language

Pdf

53

Eser Kocaman Gürata

Karşılıklı Konuşma Stratejilerinin Öğretiminin Öğrencilerin Konuşma Becerisi Gelişimine Etkisi

The Impact of Teaching Oral Communication Strategies to the Development of Learners’ Speaking Skills

Pdf

77

Utku Tanrıvere

Türkçe ve Almancadaki Ortak LSD Jargonunun Semasiyolojik Analizi

The Semasiological Analysis of Common LSD Jargon in Turkish and German

Pdf

97