Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi (HÜYDOTAD)
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Sayı 4

Yıl: 5, Sayı: 4, Yaz 2018

İÇİNDEKİLER

Can Akcaoğlu

Yabancıların Türkçe Dolaylı Aktarım Konusunda Yaptıkları Hatalar

Foreigners’ Mistakes on the Usage of Reported Speech in Turkish

Pdf

7

Fatma Başkaya

Eine Kontrastive Rhetorische Analyse von Deutschen und Türkischen Kochsendungen

Alman ve Türk Yemek Programlarının Karşılaştırmalı Dilbilimsel Analizi

A Contrastive Rhetorical Analysis of German and Turkish Cooking Programmes

Pdf

27

Sezgi Dalioğlu

Yabancı Dil Olarak Türkçe Temel Düzey Ders Kitaplarında Etkinliklerin Beceri Alanlarına Dağılımı

Distribution of Activities According to Skill Areas in Basic Textbooks Used in Teaching Turkish as a Foreign Language

Pdf

43

Tarık Demir

Türk Atasözlerinin Türkiye’deki Bilimsel Etik Eksikliğindeki Yeri

The Place of Turkish Proverbs in the Absence of Scientific Ethics in Turkey

Pdf

59

Melike Erdil

Türkçe Okutmanlarının Yabancı Öğrencilerin Türkçe Konuşma Becerisine Yönelik Subjektif Algıları

The Subjective Perception of Turkish Language Lecturers Towards Foreign Students’ Ability to Talk Turkish

Pdf

73

Vedat Halitoğlu, Gürkan Moralı

Türkçe Okutmanlarının Görüşlerine Göre Sosyal Ağların Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Katkıları

The Contribution of Social Networks in Teaching Turkish as a Foreign Language based on Turkish Language Lecturers’ Views

Pdf

103

Ebru Yemişenözü

Arten der Kontrastivierungsverfahren als Geeignete Lernmethode im Literaturunterricht ‘Deutsch’ unter der Betrachtung des Synchronisch-Kontrastiven Verfahrens

Almanca Edebiyat Dersinde Diğer Karşılaştırma Yöntemlerine Kıyasla En Uygun Öğrenme Metodu Olarak Eşzamanlı Karşılaştırma Yöntemi

Types of Comparison Method as a Suitable Learning Method in German Literature Classes

Pdf

119