Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi (HÜYDOTAD)
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Sayı 5

Yıl: 6, Sayı: 5, Kış 2019

CONTENTS

Ahmet Hakan Ayaz

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Formatif Bir Test Olarak “Kahoot!” Uygulaması

Using the “Kahoot!” Application as a Formative Test in Teaching Turkish as Foreign Language

Pdf

7

Gonca Kırbaş

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Ürdünlülerin Yazılı Anlatımlarının Ses Bilgisi Bakımından İncelenmesi

An Evaluation of Phonetics in the Spelling of Jordanians Studying Turkish as a Foreign Language

Pdf

29

Fatma Balkan

Der Einsatz Von Neuen Medien im Fremdsprachenunterricht im Rahmen Neues Lernen

Yabancı Dil Derslerinde Yeni Öğrenim Yöntemleri Kapsamında Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı

The Use of New Media in Foreign Language Teaching in the Framework of New Learning

Pdf

49

Burak Fatih Ünlü

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sanal Gerçekliğin Amaç Odaklı Dil Öğretimine Etkisi

The Impact of Virtual Reality Technology Usage to Teaching Turkish as a Foreign Language

Pdf

57

Gül Deniz Demirel Aydemir

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Çeşitli Dilbilim Alanlarından Hareketle İletişimsel Yaklaşım Doğrultusunda Sınav Hazırlanması

Developing Tests Drawing on Various Fields of Linguistics in Parallelism with CLT in Teaching Turkish as a Foreign Language

Pdf

77

Elif Sayar

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Nedenlerine Yönelik Bir İhtiyaç Analizi: Cibuti Örneği

A Needs Analysis on the Reasons of Learning Turkish as a Foreign Language: The Case of Djibouti

Pdf

95