Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi (HÜYDOTAD)
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Sayı 6

Yıl: 7, Sayı: 6, Kış 2020

İÇİNDEKİLER

İbrahim Fatih Demirel

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde B1 Seviyesinde Uyarlanmış Metinlerin Okuduğunu Anlama Başarısına Etkisi

The Impact of Adapted Texts for Teaching Turkish as a Foreign Language on Reading Comprehension Achievement at B1 Level

Pdf

7

Oya Özgat Tatan

Yabancı Dil Öğretiminde Oyunlar İle İlgili Türkiye’de Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

A Review of Turkish Postgraduate Theses Related to Games in Foreign Language Teaching

Pdf

33

Resul Kaya

İtalyanların Türkçe Öğretimi: Harfler ve Ses Karşılıkları

Teaching Italians Turkish: Letters and Sounds

Pdf

51

Ali Yiğit

Suriyeli Öğrencilerin Türkçe Öğretmenlerine İlişkin Metaforik Algıları

The Metaphoric Perceptions of Syrian Students towards Their Turkish Teachers

Pdf

77

Pamuk Nursen Topbaş

Kurum Olan Evliliğin Araca Dönüşmesi: Evlilik Kavramının İçeriksel Değişimine İlişkin Bir Analiz

The Transformation of the Institution of Marriage into a Tool: An Analysis of the Contextual Change of the Concept of Marriage

Pdf

89

Ebru Yemişenözü

Die Narrative Identitätskonstruktion

Anlatı Kimlik Oluşumu

The Narrative Identity Construction

Pdf

101