Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi (HÜYDOTAD)
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
TUBİTAK / ULAKBİM TR DİZİN başvuru süreci devam etmektedir.

TUBİTAK / ULAKBİM TR DİZİN başvuru süreci devam etmektedir.